Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

16:17 09/03/2022

Ngày 04/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023

15:55 25/01/2022

Ngày 17/01/2022, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023.

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước

15:52 21/01/2022

ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước .

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

15:50 21/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

15:10 21/01/2022

Ngày 19/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

16:58 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

16:56 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Công đoàn Thanh tra Chính phủ, bà Lại Kim Dung và bà Đàm Thị Hạnh, Thanh tra Chính phủ

16:54 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Công đoàn Thanh tra Chính phủ, bà Lại Kim Dung và bà Đàm Thị Hạnh, Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

16:58 18/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 23 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021

16:56 18/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021.

VIDEO