Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu giá tài sản

08:47 03/03/2021

Ngày 02/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc mời tư vấn tổ chức đấu giá tài sản.

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

08:53 02/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 496 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích tốt trong công tác năm 2020

08:51 02/03/2021

Ngày 19/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 496 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích tốt trong công tác năm 2020.

Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 74 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020

08:48 02/03/2021

Ngày 19/1/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 17/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 74 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin

09:02 01/03/2021

Ngày 26/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin

09:00 01/03/2021

Ngày 26/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin.

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

08:58 01/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương

16:48 25/02/2021

Ngày 20/1/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, đôn đốc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020

16:46 25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

16:41 25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

VIDEO