Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

15:59 24/03/2021

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể và 29 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

16:22 19/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể và 29 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước

16:17 19/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 410/TTCP-TCCB về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước.

Kiểm soát tài sản, thu nhập

16:17 11/03/2021

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho 58 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị, Thanh tra Chính phủ

09:17 03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho 58 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị, Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2020 cho tập thể Vụ I

09:14 03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2020 cho tập thể Vụ I.

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 02 tập thể cấp phòng thuộc Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và Cục III

09:11 03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 02 tập thể cấp phòng thuộc Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và Cục III.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 24 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

09:09 03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 24 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 59 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020

08:57 03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 59 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

08:54 03/03/2021

Ngày 02/3/2021, Thạnh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

VIDEO