Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 188 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ

09:39 19/11/2021

ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 188 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 720 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh

09:36 19/11/2021

ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 720 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

16:32 17/11/2021

Ngày 17/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

10:38 16/11/2021

Ngày 12/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã có thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.

Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

16:25 12/11/2021

Ngày 11/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông cáo báo chí kết quả 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra

08:38 05/11/2021

Ngày 01/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí kết quả 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra.

Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2021

10:55 02/11/2021

Ngày 01/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2021.

Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021"

16:42 20/10/2021

Ngày 19/20/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021".

Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

16:50 13/09/2021

Ngày 13/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

15:11 13/09/2021

Ngày 10/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

VIDEO