Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamCông khai kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La Ngày 12/11/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai Kết luận số 1035/KL-TTCP ngày 30/06/2021 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La trong...

Công bố Quyết định thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản...

Công bố Quyết định thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản... Ngày 08/11/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì việc công bố Quyết định số 588/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh...

Công bố Quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố Quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày 02/11/2021, tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì việc công bố Quyết định số 595/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 của Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác tổ chức,...

Công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình

Công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình Ngày 29/10/2021, tại UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai Kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoảng sản và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm...

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ Ngày 28/10/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã công bố và trao các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ thuộc Văn phòng, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Kế hoạch-Tổng...

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban Dân tộc

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban Dân tộc Ngày 26/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định số 538/QĐ-TTCP ngày 13/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết...

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ Ngày 25/10/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Diêm Đăng Việt, Thanh tra viên chính Vụ Thanh tra,...

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ Ngày 25/10/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên Cao cấp Vụ Thanh tra,...

Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra

Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra Trong hai ngày 22-23/10/2021, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra. Tham dự Hội thảo có ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật -Văn phòng Chính phủ, Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó...

Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ngày 08/10/2021, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định số 512/QĐ-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật...

VIDEO