Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamCông bố Quyết định lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ

Công bố Quyết định lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ Ngày 05/01/2022, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố Quyết định số 698/QĐ-TTCP ngày 28/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ để kiểm...

Vụ Kế hoạch- Tổng hợp tổng kết công tác năm 2021

Vụ Kế hoạch- Tổng hợp tổng kết công tác năm 2021 Ngày 17/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Dương

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Dương Ngày 15/12, tại Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn...

Họp Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Họp Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) Ngày 10/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ tịch Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Luật Thanh tra (sửa đổi). Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc...

Cục I tổng kết công tác năm 2021

Cục I tổng kết công tác năm 2021 Ngày 10/12/2021, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Vụ III tổng kết công tác năm 2021

Vụ III tổng kết công tác năm 2021 Ngày 10/12/2021, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Vụ I tổng kết công tác năm 2021

Vụ I tổng kết công tác năm 2021 Ngày 10/12/2021, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng...

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2021

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2021 Ngày 09/12/2021, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đã tổ chức tổng kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát...

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng,...

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng,... Chiều 8/12, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Thanh tra...

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ.

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ. Ngày 7/12/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã có buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Cùng tiếp dân với Tổng Thanh tra Chính phủ còn có đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Ban...

VIDEO