Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng...

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng... Ngày 23/8, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 1782/KL - TTCP về thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa...

Công bố kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ...

Công bố kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ... Ngày 11/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương.

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 7/2023

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 7/2023 Ngày 8/8, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê...

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra Khu Liên hợp...

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra Khu Liên hợp... Ngày 25/7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 386/QĐ- TTCP kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật...

Hội nghị sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm...

Hội nghị sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm... Ngày 14/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Thanh...

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị sơ kết Chiến lược phát triển ngành Thanh tra

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị sơ kết Chiến lược phát triển ngành Thanh tra Ngày 11/7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì cuộc họp với các cục, vụ về kế hoạch sơ kết giai đoạn 1 Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Họp lấy ý kiến xây dựng Chỉ thị về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ

Họp lấy ý kiến xây dựng Chỉ thị về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ Ngày 29/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan về việc lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ.

Họp Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Họp Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ngày 14/6, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì họp, nghe Tổ biên tập báo cáo tình hình tiếp thu, giải trình việc xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về việc trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra. Cùng...

Công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu...

Công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu... Ngày 9/6, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh...

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 5

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 5 Ngày 8/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ...

VIDEO