Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2022

29-12-2022

Ngày 29/12, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo cho thấy, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Vụ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ; phổ biến, quán triệt Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan TTCP và của Vụ Tổ chức cán bộ đến từng phòng chuyên môn cũng như đến từng công chức trong Vụ. Hàng tháng, Lãnh đạo Vụ tổ chức họp với các trưởng phòng hoặc với toàn thể công chức trong Vụ để kiểm điểm công việc đã thực hiện trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo và các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP, kết luận của Tổng TTCP tại các hội nghị giao ban.

Trên cơ sở kế hoạch công tác đã được phê duyệt và thực tế công việc đã thực hiện, Lãnh đạo, Chi ủy Vụ thường xuyên tổ chức hội ý để đánh giá kết quả công tác, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Hàng tháng, Vụ đều tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt tập thể, các công chức trong Vụ đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực trong công việc với mục tiêu hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ cũng tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời, khách quan, đúng quy định, không chỉ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra mà còn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Các chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo đúng chế độ, công bằng và quan tâm, chăm lo cho quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan TTCP.

Việc tổng hợp kết quả thi đua, tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; chủ động tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; kịp thời xây dựng các kế hoạch, chỉ thị phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; nội dung thi đua, tiêu chí thi đua bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh công tác thi đua khen khưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong năm 2022, nhiều nội dung công việc, tiến độ gấp, nhưng tập thể cán bộ, công chức trong Vụ đã nỗ lực, phối hợp tốt với các vụ, cục, đơn vị liên quan hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP đánh giá cao.


VIDEO