Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2023

06-12-2023

Ngày 05/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể viên chức của Viện.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, liên quan tới Đề tài khoa học cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”, Viện đã tổ chức 03 Hội thảo cấp quốc gia; 05 cuộc tọa đàm, khảo sát tại địa phương; 06 cuộc tọa đàm. Các nội dung nhánh được hoàn thiện theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Viện đã chủ trì, phối hợp triển khai 08 đề tài cấp bộ năm 2022 - 2023 (trong đó trực tiếp chủ trì nghiên cứu 04 đề tài); 06 đề tài cấp bộ năm 2023 - 2024 (trong đó trực tiếp chủ trì nghiên cứu 04 đề tài); 08 đề tài cơ sở năm 2023 (trong đó trực tiếp chủ trì nghiên cứu 06 đề tài) và 06 chuyên đề khoa học độc lập. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đều bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của ngành Thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Viện CL&KHTT tiếp tục triển khai nghiên cứu 06 đề tài cấp bộ năm 2023 - 2024 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 04 đề tài); 11 đề tài cấp bộ năm 2024 – 2025 và 08 đề tài cấp cơ sở năm 2024; tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” trong năm kế hoạch 2024; tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ và các hoạt động phát triển sự nghiệp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt; cùng các ban chủ nhiệm đề tài kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ nghiên cứu; tiếp tục đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý khoa học theo hướng bảo đảm gọn nhẹ và hiệu quả...

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Viện CL&KHTT trong năm qua. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu, trong năm 2024, Viện CL&KHTT cần chủ động hơn trong công tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc phải hiệu quả hơn, trang tin phải hiện đại hơn, nhất là phải có sự đổi mới, tích cực hơn từ người lao động, viên chức đến lãnh đạo Viện. Bên cạnh đó, các nội dung nghiên cứu cần có nhiều điểm mới, sáng tạo để ý nghĩa thực tiễn của đề tài ứng dụng, bám sát được với thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đang đặt ra.

Đồng thời, Viện cần đẩy nhanh, hoàn tất việc phê duyệt thuyết minh đề tài năm 2024, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2025 của Thanh tra Chính phủ, giúp Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức các cuộc họp xác định và tuyển chọn, phê duyệt đề tài khoa học năm 2025 – 2026. Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), thực hiện hoạt động phi dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024”.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam hy vọng, trong năm 2024, Viện sẽ có những đổi mới, đột phá và sự đoàn kết nội bộ nhằm nâng cao vị thế của Viện CL&KHTT trong thời gian tới.

Tại hội nghị này, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tiến hành kiểm điểm, đánh giá cá nhân, phân loại lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2023 theo quy định của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO