Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 4/2023

05-05-2023

Ngày 4/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tháng 4/2023, đã ban hành 1 kết luận thanh tra và tiếp tục thực hiện 30 cuộc thanh tra, trong đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 2 dự thảo kết luận thanh tra tại Phú Yên và An Giang. Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng TTCP, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và duy trì tốt hoạt động thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Trong tháng 4 đã tiếp 416 lượt (873 công dân) đến trình bày 413 vụ việc; tiếp nhận 1.109 đơn; đã phân loại, xử lý 1.120/1.445 đơn, trong đó có 437 đơn được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về công tác PCTN, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiêu cực; trình Tổng TTCP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của TTCP phủ; ban hành Bộ chỉ số và hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; báo cáo Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền của TTCP, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư...

Các mặt công tác khác được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, cục, vụ đều cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, thể hiện trên các mặt công tác: thanh tra; giải quyết KNTC; PCTN; xây dựng thể chế...

Về nhiệm vụ công tác tháng 5, Tổng TTCP yêu cầu các cục, vụ, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phấn đấu không để tồn đọng; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng và Quyết định số 465/QĐ-TTCP ban hành Quy chế về hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP.

Đồng thời, quán triệt công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (theo Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng TTCP và các quy định liên quan); thực hiện đúng quy định về phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các vụ việc được giao, chủ động nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và kiến nghị, đề xuất xử lý kịp thời.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong chỉ đạo, các cục, vụ, đơn vị tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng đoàn thanh tra; theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động đoàn thanh tra; quyết tâm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, Ban Tiếp công dân tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại trụ sở; phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân nhất là trước, trong kỳ họp Trung ương và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Về công tác PCTN, khẩn trương hoàn thành Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; Tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2030.

 


VIDEO