Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội thảo khoa học “Những vấn đề chung về giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước”

12-05-2023

Ngày 12/5, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (LC&KHTT) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề chung về giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước”. Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La” do TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) làm chủ nhiệm.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cho rằng việc giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là quan trọng như Ban chủ nhiệm đã nêu trong đề dẫn nghiên cứu. Bên cạnh đó các đại biểu cùng thảo luận về chủ thể, đối tượng, nội dung giám sát cộng đồng. Theo đó, chủ thể giám sát bao gồm người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đối tượng giám sát là các doanh nghiêp, các chủ đầu tư.

Về nội dung giám sát, các đại biểu cho rằng, nếu tiếp cận theo các giai đoạn của việc thực hiện dự án thì nội dung giám sát đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giám sát việc thực hiện cấp hoặc thuê đất, chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù, việc tuyển chọn tư vấn khảo sát thiết kế, giám định kỹ thuật công trình, giám sát nguồn vốn và kế hoạch ghi vốn liên quan đến khả năng thanh quyết toán công trình hoàn thành.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể giám sát, chủ thể giám sát phối hợp với với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch giám sát dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước; quyết định thành lập đoàn giám sát và tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị sau giám sát khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.

Đồng thời, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét áp dụng các biện pháp để bảo vệ lợi ích nhà nước; xem xét trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan ban hành văn bản về kết quả giám sát dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chịu trách nhiệm về những nội dung kiến nghị sau giám sát.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích thêm phương thức, kết quả giám sát, điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện giám sát, mối quan hệ phối hợp giữa giám sát đầu tư cộng đồng với các cơ quan, tổ chức có liên quan và vai trò, trách nhiệm của các chủ thể nhà nước và xã hội trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát đầu tư công...


VIDEO