Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ: “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính

01-08-2023

Ngày 27/7, tại Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính (KNTCHC) ” do PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Nội chính TƯ làm chủ nhiệm tổ chức hội thảo khoa học lần thứ ba với chủ đề: “Giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về dự báo xu hướng lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật trong giải quyết KNTCHC và yêu cầu, nhiệm vụ kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC thời gian tới. Quan điểm bảo đảm kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC. Các giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC.

Theo đó, các đại biểu cho rằng để kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC có hiệu lực và hiệu quả cần tiến hành đồng bộ và toàn diện kiểm soát quyền lực chính trị và kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua cả hai cơ chế kiểm soát bên trong và bên ngoài trong mối liên hệ, tác động qua lại chặt chẽ, chế định và bổ sung lẫn nhau, đảm bảo yêu cầu quyền lực nhà nước là thống nhất, thuộc về nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đồng thời không làm mất đi tính năng động, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, đúng định hướng chính trị của Đảng trong hoạt động của Nhà nước.

Đặc biệt, cần hoàn thiện cơ sở luật pháp về quản lý hành chính và kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC, đi đôi với không ngừng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý hành chính, đảm bảo chủ động phòng tránh, giảm thiểu tình trạng quyền lực quản lý hành chính Nhà nước bị lợi dụng, lạm dụng vì lợi ích cá nhân hay “nhóm lợi ích”.

Nội dung hoàn thiện pháp luật cần tập trung vào làm rõ, minh bạch, đầy đủ và cụ thể hoá, rút gọn các quy định pháp luật liên quan về trình tự, thủ tục và nội dung yêu cầu, trách nhiệm và quyền hạn quản lý hành chính.

Đồng thời, đa dạng hoá chủ thể và phương thức kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC, bao gồm các cơ quan nhà nước (không chỉ hành chính); các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, toà án, các thiết chế xã hội; hoạt động thường xuyên, định kỳ của cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát quyền lực trong giải quyết KNTCHC, cả hoạt động bất thường khi có đơn, thư KNTCHC; tự kiểm soát và kiểm soát bởi cơ quan hành chính cấp trên;  hoạt động thanh tra chuyên trách, cả giám sát của các tổ chức xã hội, báo chí, mạng xã hội và người dân.

Ngoài ra, cơ chế kiểm soát quyền lực trong KNTCHC cần phong phú, chuyên nghiệp, thích ứng với những đặc trưng của hoạt động hành chính là có phạm vi rất rộng và vận hành thường xuyên của bộ máy.


VIDEO