Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

16-01-2023

Ngày 13/1, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (mở rộng); tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Lê Tiến Đạt cho biết, năm 2022 Đảng ủy TTCP luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ban cán sự đảng TTCP cùng với sự đổi mới trong phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng và sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hoạt động của Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP khóa XXIII để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, chương trình công tác năm 2022, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cơ quan TTCP.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, với tinh thần đoàn kết và tích cực chủ động, sáng tạo, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với Ban cán sự đảng, lãnh đạo TTCP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đại diện các Đảng bộ, chi bộ đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Đảng ủy, chi ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy TTCP đánh giá cao kết quả công tác đảng năm 2023. Tổng Thanh tra khẳng định, toàn Đảng bộ chúng ta đã cố gắng, phấn đầu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tắc, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác thanh tra, xây dựng thể chế, tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng cũng như công tác xây dựng đảng.

Về nhiệm vụ năm 2023, Tổng Thanh tra yêu cầu, trong công tác chính trị cần bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân , giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng tiêu cực giao…

Trong công tác Đảng, Tổng Thanh tra lưu ý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của TW, Ban Bí thư, của Đảng ủy khối, của Ban Cán sự Đảng TTCP của BTV Đảng ủy TTCP; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ.

Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai kế hoạch thwucj hiện kết luận giám sát của UBKT TƯ; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thông báo kết luận giám sát của UBKT Đảng ủy Khối.

 


VIDEO