Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2023 - 2028

22-03-2023

Ngày 21/3, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Trung tâm Thông tin đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, đồng chí Đỗ Thu Huyền, Ủy viên BCH Công đoàn Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công đoàn viên Trung tâm Thông tin.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn TTTT tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ cũng như đời sống sinh hoạt đoàn viên công đoàn TTCP nói chung và đoàn viên công đoàn TTTT nói riêng. Vượt qua mọi khó khăn, đoàn viên công đoàn TTTT luôn chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và luôn có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Công đoàn đơn vị luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của Lãnh đạo đơn vị cùng sự quan tâm của Công đoàn Thanh tra Chính phủ theo đó, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2018 -2023 được thực hiện và hoàn thành tốt; luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động.

Công đoàn đã đề nghị lãnh đạo đơn vị xét đề nghị nâng lương trước thời hạn cho một số đoàn viên công đoàn đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và đề nghị nâng lương đúng hạn cho viên chức đủ điều kiện. Ngoài ra, Công đoàn đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, cử viên chức tham gia các đoàn thanh tra để nâng cao trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.

Công đoàn TTTT luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của viên chức để tổng hợp, phản ánh đến lãnh đạo, cấp ủy đơn vị. Đặc biệt là tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị quan tâm đến việc tăng thu nhập, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống hoạt động văn hóa - thể thao của Công đoàn cơ quan Thanh tra Chính phủ, Công đoàn TTTT cũng tham gia giao lưu văn nghệ nhân ngày 8/3, 20/10, 23/11, tổ chức cho viên chức tham gia các phong trào thể thao như cầu lông, bóng bàn… đạt nhiều giải cao, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết giữa các đoàn viên Công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn đã vận động cho đoàn viên tham gia các phong trào: Lao động giỏi, Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, xây dựng cơ quan văn hóa và các phong trào khác. Hầu hết các đoàn viên công đoàn đều tham gia tích cực, nhiệt tình.

Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, Công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo ra những chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng đạo đức, phẩm chất của công chức, người lao động trong đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới Đại hội đề ra, Công đoàn TTTT tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Tham gia xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn TTTT phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn bộ phận xuất sắc; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tiên tiến trở lên; 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Công đoàn TTTT nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 3 đồng chí; đồng chí Bùi Hồng Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ được bầu làm Chủ tịch công đoàn.


VIDEO