Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Thẩm tra sơ bộ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

06-09-2021

Ngày 06/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Pháp luật; Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực.

Tại phiên họp, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nêu rõ: Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quy định của pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ quan tâm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo (nhất là lĩnh vực đất đai).

Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương và địa phương tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm, trong đó nhiều chỉ tiêu cơ bản về tiếp công dân, số đơn và số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm rõ.

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục chuyển biến tích cực, đa số đều nhận thức rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ nơi phát sinh; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế đối thoại của người đứng đầu.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã tập trung, vào cuộc ngay từ đầu, tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết của chính quyền cùng cấp. Nhiều địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng cách làm mới, dân chủ với sự tham gia của đại diện các ban của Đảng, các tổ chức đoàn thể trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã giải quyết đúng pháp luật, có lý có tình, dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cấp cơ sở. Công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết được chú trọng, nhiều vụ việc công dân tự nguyện rút đơn sau khi được hòa giải, vận động, thuyết phục; có sự linh hoạt trong đối thoại, kết hợp vận dụng các chính sách hỗ trợ nhằm giúp các hộ khiếu kiện là hộ nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 88,3%, cao hơn mục tiêu đề ra (85%).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã làm tốt vai trò chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện và đã ban hành nhiều văn bản để triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất; các bộ, ngành, địa phương đều ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Việc thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài gay gắt đã được giải quyết dứt điểm, giải tỏa được bức xúc và đem lại niềm tin cho người dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa cả nội dung và phương pháp tuyên truyền. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này tiếp tục được thúc đẩy. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời, từng bước khắc phục tình trạng trùng lắp, chuyển đơn lòng vòng và giúp các cơ quan thuận tiện trong quản lý, theo dõi, thống kê, tổng hợp thông tin về vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đã áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức và công dân. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng hình thức làm việc trực tuyến để bảo đảm tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổng hợp, báo cáo, nhất là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại phiên họp, đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành đã cho ý kiến đối với Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Chính phủ cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại diện các Ủy ban, cơ quan, Bộ ngành đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Nhìn chung, các ý kiến cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật. Thông qua các báo cáo cho thấy, đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các Bộ ngành, cơ quan đối với công tác này.

Các ý kiến thống nhất đều đưa ra những giải pháp để giải quyết hiệu quả hơn đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu biết về pháp luật, nâng cao công tác tiếp công dân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng yêu cầu các cơ quan, Bộ ngành cần phân tích, đánh giá sâu hơn về thực trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như báo cáo về việc giải quyết công việc này; đồng thời yêu cầu Thường trực Ủy ban Pháp luật rà soát lại báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp vào tháng 9 này./.

 


VIDEO