Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

25-03-2019

Ngày 22/3, tại Ninh Thuận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cùng Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cùng các sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiến hành 361/338 cuộc thanh tra, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết thúc 298 cuộc, ban hành 285 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi 6.509 triệu đồng (đã thu 6.159/6.509 triệu đồng); sai phạm đất đai 63.749m2 (thu hồi 63.749m2 đất, đạt tỷ lệ 100%); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 67 tập thể, 178 cá nhân.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận và xử lý 3.138 đơn. Qua phân loại, có 1.389 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 1.749 đơn không thuộc thẩm quyền, đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh… đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định. 

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ghi nhận kết quả của địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, giải quyết khiếu nại tranh chấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị UBND tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt lưu ý đến khiếu kiện liên quan đến 14 đoàn đông người và các vụ việc các cơ quan Trung ương có phiếu chuyển về địa phương.
Về công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Ninh Thuận cần đẩy mạnh thanh tra hành chính, tập trung vào thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành cần xác định tiêu chí để tách bạch cuộc thanh tra, kiểm tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên theo chức năng quản lý Nhà nước, nhằm khắc phục tối đa sự chồng chéo trong công tác thanh tra.

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu Cục II phối hợp tốt với UBND tỉnh để nắm tình hình về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hỗ trợ tốt cho địa phương trong việc xử lý các vụ việc khó khăn phức tạp./


VIDEO