Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cục I sơ kết công tác chuyên môn, công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

15-07-2019

​Ngày 15/07/2019, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã sơ kết công tác chuyên môn, tổng kết công tác Đảng của chi bộ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2019.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Bắc được chú trọng, chủ động hơn trong việc đôn đốc thanh tra các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt; thường xuyên đôn đốc các địa phương rà soát để chủ động giải quyết các vụ việc mới phát sinh cũng như các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP.

Về công tác thanh tra, 6 tháng đầu năm Cục đã trình lãnh đạo TTCP ký ban hành kết luận và tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết luận các cuộc thanh tra năm 2018. Cụ thể: Hoàn thiện dự thảo Kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 04 cuộc thanh tra; dự thảo Kết luận và đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương với 03 cuộc thanh tra; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kết luận với 01 cuộc thanh tra; triển khai các tổ khảo sát phục vụ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; triển khai Đoàn thanh tra tại các địa phương theo Quyết định số 411/QĐ-TTCP ngày 10/06/2019 của TTCP… 

Về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được Cục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên và luôn được ưu tiên bố trí lực lượng và kịp thời triển khai thực hiện khi được giao. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP của TTCP; tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đến nay đã thực hiện xong 03 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; dự thảo báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương với 03 vụ việc và đang triển khai thực hiện 03 vụ việc do Thủ tướng chính phủ giao; trả lời 19 vụ, việc theo phiếu chuyển đơn của đại biểu Quốc hội, các cơ quan Trung ương chuyển đến; hoàn thành 26/26 vụ việc do Lãnh đạo TTCP giao.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng nhất là việc nắm bắt địa bàn, nắm tình hình, dự báo những vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo cáo; phối hợp với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp, tăng cường hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; trực tiếp giải quyết những vụ việc kntc được thủ tướng chính phủ giao đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật; công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành các đoàn thanh tra, tổ công tác tuân thủ đúng quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC, đúng quy trình nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả; tập thể lãnh đaoh Cục luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ, phát huy sức mạnh của tập thể tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, quản lý đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, Cục I đề ra phướng hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm là: Tập trung hoàn chỉnh các dự thảo và kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại cơ sở; quản lý, theo dõi sát sao khối lượng, tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 và các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo TTCP giao.


VIDEO