Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội thảo góp ý hoàn thiện Báo cáo khảo sát: “Nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực vận tải đường bộ ở Việt Nam”

01-09-2021

Trong khuôn khổ Dự án cấp vùng của UNDP về “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN”, sáng 01/09, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý hoàn thiện Dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát “Nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực vận tải đường bộ ở Việt Nam”. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chủ trì Hội thảo.

Trong dự thảo báo cáo nhóm nghiên cứu đã chỉ ra nhiều quy định của pháp luật về quản lý vận tải đường bộ còn bất cập, có thể bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, tiêu cực nhất là các quy định điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp vận tải trong việc cấp phép, đăng ký kinh doanh, giám sát, kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa. Dự thảo kết quả nghiên cứu khảo sát cũng cho thấy quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ý thức của tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp vận tải ngày càng được nâng cao, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, tác động xấu đến môi trường kinh doanh, vẫn còn hiện tượng chưa tạo sự bình đẳng trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Giao thông vận tải cho biết, đặc thù của ngành vận tải ô tô là mang tính xã hội hóa cao, nguy cơ tham nhũng lớn, với nhận thức như thế nên Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã rất chú trọng và đưa ra nhiều quy định, tăng cường thanh tra, kiểm tra để hạn chế thấp nhất nguy cơ tham nhũng. Ông Quyền cho rằng, hiện nay, cần đặt chế định cụ thể trong bối cảnh hoàn thiện pháp luật; tăng cường công tác về trật tự an toàn giao thông; tích cực xem xét, có sự điều chỉnh để hài hòa các yêu cầu về đơn giản hóa các thủ tục. Đồng thời, cân nhắc để có nhận định hài hòa hơn về việc xác định ngành vận tải ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện, xác định được như vậy thì công tác quản lý cần có nhiều quy định cao hơn.

Chuyên gia của UNDP, ông Nguyễn Việt Hoàng cho rằng, để góp phần hạn chế nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực vận tải đường bộ, Việt Nam cần phải tiến hành nghiên cứu và đánh giá rủi ro tham nhũng trong lĩnh vực này. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008; sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới Luật và kiến nghị tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm sự kết nối thông suốt về thông tin giữa các cơ quan Công an và ngành Giao thông vận tải. Không chỉ vậy, cần tăng cường vai trò của cơ quan quản lý, của các hiệp hội trong hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định, kinh doanh vận tải đường bộ là lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nhiều loại hình hoạt động, thu hút rất nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia. Nhu cầu của xã hội về vận tải đường bộ rất lớn, số lượng phương tiện gia tăng nhanh, sự phát triển của khoa học công nghệ và việc ứng dụng vào kinh doanh vận tải đang đặt ra những đòi hỏi phải đổi mới cả phương thức quản lý và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp để hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này. Để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, Dự thảo Báo cáo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong kinh doanh vận tải đường bộ trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


VIDEO