Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Hội nghị xin ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

16-11-2018

Ngày 16/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì Hội nghị xin ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Dự họp có đại diện lãnh đạo một số Ban của Đảng, lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, ngành nghề; cùng thành viên Tổ công tác liên ngành xây dựng Dự thảo Chỉ thị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Việc xây dựng Dự thảo Chỉ thị dựa trên một số quan điểm, nguyên tắc: quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí; tiếp tục tăng cường, tập trung thực hiện những Nghị quyết, Chỉ thỉ của Chính phủ, Thủ tướng về công tác PCTN; cụ thể hóa các giải pháp PCTN đã được quy định theo pháp luật hiện hành, tăng cường giải pháp tổ chức thực hiện.
Những nội dung cơ bản của Chỉ thị bao gồm: Các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; trách nhiệm, tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Trong đó, đề cập đến giải pháp tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát,phát hiện vi phạm.
 


Góp ý kiến đối với Dự thảo Chỉ thị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Tổ công tác liên ngành. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị, tập trung một số vấn đề như: Chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc phòng ngừa và chống “tham nhũng vặt”; giải pháp khắc phục tình trạng sách nhiễu …

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời yêu cầu Tổ công tác tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung Dự thảo Chỉ thị./.


VIDEO