Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2021

20-12-2021

Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Cục Phòng, chống tham nhũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năn 2021, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành của Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều tiến bộ trong công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng thể chế.

Cụ thể, Cục đã tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2265/KH-TTCP ngày 25/12/2020 để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai xây dựng Đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập…

Bên cạnh đó, Cục trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019. Xây dựng Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của các địa phương năm 2020, thí điểm xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2020 đối với 03 Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

 Về công tác kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình, xử lý đơn thư, năm 2021, Cục PCTN tiếp tục hoàn thiện 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch đang thực hiện từ năm trước chuyển sang và triển khai 1 cuộc thanh tra chuyên đề.v.v.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả công tác năm 2021 mà Cục PCTN đã đạt được. Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cho biết, năm 2021, trong điều kiên khó khăn, Cục đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, kể cả nhiệm vụ công việc thường xuyên và công việc đột xuất. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đánh giá cao tính chủ động trong công việc, cũng như sự chủ động trong việc phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong việc theo dõi, nắm tình hình phục vụ cho báo cáo của Cục hiệu quả và tích cực hơn.

Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, cũng như tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành việc chấm điểm đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với 3 Bộ: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo. Đồng thời xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2021-2030.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, trách nhiệm của tập thể, công chức, năm 2022 Cục PCTN tiếp tục đoàn kết phấn đấu, xứng đáng là  một trong những đơn vị trong sạch, vững mạnh, điển hình của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO