Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Các phiên họp thường kỳ của các Nhóm công tác UNCAC

06-10-2021

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm chuyên gia liên chính phủ mở rộng về Hợp tác quốc tế, phiên họp lần thứ 15 của Nhóm công tác Liên chính phủ mở rộng về Thu hồi tài sản và Phiên họp bổ sung Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC).

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), trong thời gian từ 06-10/9/2021, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự trực tuyến Phiên họp bổ sung Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (gọi tắt là Nhóm Đánh giá thực thi), Phiên họp lần thứ 10 của Nhóm chuyên gia liên chính phủ mở rộng về Hợp tác quốc tế (gọi tắt là Nhóm Hợp tác quốc tế) và phiên họp lần thứ 15 của Nhóm Công tác Liên chính phủ mở rộng về Thu hồi tài sản (gọi tắt là Nhóm Thu hồi tài sản).

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội ở phạm vi toàn cầu, Ban Thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC đã quyết định tiếp tục tổ chức kết hợp ba phiên họp định kỳ của ba Nhóm công tác trên theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, mỗi quốc gia có thể cử hai đại diện dự trực tiếp các phiên họp tại Trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại Áo, những trường hợp không tham dự trực tiếp được thì sẽ cử đại diện tham gia các cuộc họp trực tuyến. 

Các phiên họp lần này diễn ra trong thời gian 05 ngày, dưới sự điều hành của Ông Harib Saeed Al Amimi (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất), Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 8 (COSP8); với sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của khoảng 250 đại diện từ 103 quốc gia thành viên, ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, tổ chức khu vực châu Âu và châu Mỹ La-tinh và các cơ quan của Liên hợp quốc, và quan sát viên của của các hiệp hội, tổ chức liên chính phủ.

Phiên họp lần này của ba Nhóm đã tập trung vào nhiều chủ đề quan trọng và vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Cụ thể, các nội dung được tập trung thảo luận bao gồm: (i) Các thông tin cập nhật về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các Nhóm công tác về Hợp tác quốc tế, Thu hồi tài sản và Đánh giá thực thi Công ước; (ii) Trao đổi kinh nghiệm và quan điểm về những ưu tiên trong xây dựng năng lực đội ngũ để giải quyết các thách thức gặp phải trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về chống tham nhũng; các thông tin về công cụ và hoạt động thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là Mạng lưới toàn cầu các Cơ quan Thực thi pháp luật về chống tham nhũng; (iii) Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn về thu hồi tài sản tham nhũng, bao gồm xu hướng, thách thức và thực tiễn tốt, một số trường hợp điển hình trong Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp (StAR) và của các quốc gia thành viên UNCAC; (iv) Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, bài học, thách thức trong việc thực thi UNCAC thông qua việc giới thiệu báo cáo chuyên đề của Nhóm Thực thi UNCAC, thông qua những thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia thành viên và các diễn giả về những khoảng trống, thách thức trong việc thực hiện Chương V của UNCAC về Thu hồi tài sản từ kết quả đánh giá việc thực thi UNCAC trong Chu trình đánh giá thứ hai. Ngoài ra, vấn đề tài chính, ngân sách liên quan đến hoạt động chung của Hội nghị các quốc gia thành viên, những đề xuất, kiến nghị về các vấn đề kỹ thuật và một số nội dung liên quan khác cũng đã được thảo luận và thông qua tại Phiên họp này.


VIDEO