Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 2/2023

03-03-2023

Ngày 02/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023. Tham dự họp giao ban có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 2/2023, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do Tổng TTCP giao, trong đó tham mưu ban hành 1 kết luận thanh tra; đang tiếp tục thực hiện 34 cuộc thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 158 lượt với 319 công dân đến trình bày 158 vụ việc; có 10 đoàn đông người (10 vụ việc); xử lý 534/714 đơn, qua đó hướng dẫn, chuyển 169 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Cũng trong tháng 2/2023, Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp tục thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022; triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (đã tổ chức bốc thăm đối tượng xác minh); cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tham mưu ban hành kế hoạch của Ban Cán sự Đảng TTCP và của Tổng TTCP - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; hoàn thiện kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TTCP năm 2023; kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022; hoàn thành dự thảo Đề cương Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Các mặt công tác khác như công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, tham mưu, tổng hợp, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền, cải cách hành chính… được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:  

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo công tác tháng 2/2023 cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhất định: Một số công việc thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm. Tiến độ hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra có dấu hiệu chững lại, cần phải quan tâm chỉ đạo thúc đẩy tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 2 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023. Tổng TTCP ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tháng 2, đồng thời nhấn mạnh, sau Tết tất cả các đơn vị, cục, vụ đã tập trung, quyết tâm làm việc hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế.

Về nhiệm vụ tháng 3, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các cục, vụ, đơn vị được giao chủ trì thực hiện thanh tra đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; tiếp tục chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; chú trọng thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác tiếp dân, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành trung ương, địa phương tập trung xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương.

Các đơn vị, cục, vụ chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, chú trọng tuyên truyền hoạt động của TTCP, của ngành Thanh tra.


VIDEO