Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo 04 Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra


Lấy ý kiến góp ý đối với 04 dự thảo Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 02/09/2021

Các ý kiến đóng góp