Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 10/03/2021

Các ý kiến đóng góp