Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp