Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn KNTC, đơn phản ánh, kiến nghị

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp