Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiếp công dân


Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp