Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp