Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp