Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra


Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 05/05/2020

Các ý kiến đóng góp