Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập


Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 06/05/2020

Các ý kiến đóng góp