Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập


Ngày 06/02/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 152/TTCP-C.IV về việclấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập​. Văn bản, ý kiến góp ý đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ hoặc qua hộp thư điện tử cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 06/05/2020

Các ý kiến đóng góp