Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp công dân


Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 26/04/2024

Các ý kiến đóng góp