Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra


Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 30/11/2023

Các ý kiến đóng góp