Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra V/v thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015

17:00 06/10/2017

Ngày 5/10/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2488/TB-TTCP về việc Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

17:01 29/09/2017

Ngày 29/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 2437/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

17:15 17/09/2017

Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1785/QĐ-TTCP về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh

17:10 11/09/2017

Ngày 07/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2242/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải

17:11 06/09/2017

Ngày 01/9/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2222/TB-TTCP, thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải.

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17:12 01/09/2017

Ngày 31/8/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 2214/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

17:20 11/07/2017

Ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1717/TB-TTCP về việc Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

17:21 27/06/2017

Ngày 26/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1613/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

17:24 13/06/2017

Ngày 12/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1468/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

17:26 08/06/2017

Ngày 08/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 1442/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014

17:28 30/05/2017

​Ngày 30/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1304/TB-TTCP về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014.

Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

17:29 07/04/2017

Ngày 05/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 778/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17:31 10/03/2017

Ngày 09/3/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 543/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

VIDEO