Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng

17:49 10/04/2016

Ngày 19/4/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 768/TB-TTCP v/v trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng​.

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc

17:51 21/01/2016

Ngày 20/1/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 111/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng theo Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ​.

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

17:50 21/01/2016

Ngày 21/1/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 122/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội​.

Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế (giai đoạn 2011-2014)

17:52 06/01/2016

Ngày 05/1/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 25/TB-TTCP về công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế (giai đoạn 2011- 2014).

Thông báo Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013

17:54 31/12/2015

​Ngày 30/12/2015, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 3958/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013​.

Thông báo Kết luận thanh tra Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

17:53 31/12/2015

​Ngày 30/12/2015 Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo số 3957/TB-TTCP về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​.

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam và một số đơn vị thành viên

18:01 08/12/2015

Ngày 07/12/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 3610/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam và một số đơn vị thành viên.

Thông báo KLTT tại Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội

17:56 08/12/2015

Ngày ​08/12/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 3624/TB-TTCP thông báo KLTT Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Ninh

18:07 23/10/2015

Ngày 23/10/2015 Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 3034/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thời kỳ 2001 - 2010).

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử đụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18:08 15/09/2015

Ngày 08/9/2015, Thanh tra Chính phủ có thông báo số 2585/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử đụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​​

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

18:09 17/08/2015

Ngày 17/8/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2365/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Thông báo Kết luận Kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc di dời chợ Vĩnh Tân

18:10 14/08/2015

Ngày 12/8/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 2318/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận Kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc di dời chợ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

18:11 05/08/2015

Ngày 5/8/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra số 2236/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

VIDEO