Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án đầu tư đã hoàn thành

Dự án Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Cổng thông tin điện tử

03/09/2011

Mục tiêu chính: trang bị bản quyền diệt virut và Cồng thông tinn

Dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan Thanh tra Chính phủ

12/01/2011

Tại Lô D29, khu Đô thị mới Cầu giấy- Hà nội