Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại...

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại... Ngày 27/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận Thanh tra về việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên.

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022 Ngày 27/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua số III (Khối các đơn vị tham mưu, tổng hợp) gồm có: Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị...

Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc...

Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc... Ngày 20/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo về tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022.

Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm,...

Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm,... Ngày 22/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM (thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021).

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra Chính phủ Ngày 20/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Công bố Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Công bố Kết luận Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội Ngày 23/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì. Tham dự công bố kết luận có đại diện...

Cục I tổng kết công tác năm 2022

Cục I tổng kết công tác năm 2022 Ngày 23/12, tại Hà Nội, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự...

Cục Phòng, Chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2022

Cục Phòng, Chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cục trưởng, Cục Phòng, Chống tham nhũng Hoàng Thái Dương chủ trì hội nghị.

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2022 Ngày 22/12, Báo Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc...

Công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc... Ngày 22/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức công bố Kết luận thanh tra thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Phó...

VIDEO