Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamQuyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Công đoàn Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Công đoàn Thanh tra Chính phủ Ngày 11/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Công đoàn Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành... Ngày 11/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra tham mưu...

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023 Ngày 28/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ Ngày 10/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022

Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 Ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ...

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc...

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc... Ngày 03/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022.

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình Ngày 5/1/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của...

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của... Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra, gồm: Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra;Báo cáo tổng kết...

Cục II tổng kết công tác năm 2022

Cục II tổng kết công tác năm 2022 Ngày 04/01/2023, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II (Cục II), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội...

Báo cáo kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh...

Báo cáo kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh... Ngày 29/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

VIDEO