Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamYêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,...

Yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,... Ngày 07/3/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.

Bế giảng Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023

Bế giảng Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023 Ngày 8/3, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bế giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023 cho 76 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh/thành phố trên cả nước. Đồng chí Vũ...

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 2/2023

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 2/2023 Ngày 02/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023. Tham dự họp giao ban có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng cục, vụ, đơn vị, Trưởng các...

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công...

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công... Ngày 02/03/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Vận tải thủy.

Quán triệt, học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng...

Quán triệt, học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng... Ngày 28/2, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng...

Các cuộc họp và hội thảo của nhóm công tác về chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch trong khuôn...

Các cuộc họp và hội thảo của nhóm công tác về chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch trong khuôn... Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nền kinh tế chủ nhà đăng cai các sự kiện của APEC trong năm 2023, từ ngày 14 - 17/02/2023, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước do ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng...

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể...

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể... Ngày 27/02/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 2613/VPCP-V.I...

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ Ngày 24/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Công bố Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày 27/2, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC Ngày 27/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

VIDEO