Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thư mời thầu gói thầu XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II

26/10/2017

Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II. Toàn văn Thư mời thầu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm: