Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Thanh tra Chính phủ

27/02/2012

Tại Lô D29, khu Đô thị mới Cầu giấy- Hà nội

Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Tổng mức đầu tư: 89 tỷ 136 triệu đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành