Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ

23/09/2015

Ngày 22 tháng  9   năm 2015​,  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên có thông báo số  32 / TB-TTĐT về việc lựa chọn đơn vị liên kết  ...

Ngày 22 tháng 9  năm 2015​, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên có thông báo số 32 /TB-TTĐT về việc lựa chọn đơn vị liên kết Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho CBCCVC, học viên và khách nghỉ dưỡng tại trụ sở Trung tâm”.
Toàn văn Thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm: