Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

08/12/2014

Tên gói thầu: Gói thầu số 7 “Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm nền và phần mềm bảo mật ứng dụng” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

-  Giá gói thầu: 9.621.226.000 đồng

-  Giá trúng thầu: 9.588.000.000 đồng

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh SAVIS-HPT gồm:

   + Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SAVIS Việt Nam

   + Thành viên liên danh: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ tin học HPT

- Quyết định phê duyệt: số 173/QĐ-TTTT ngày 03/12/2014 do Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ ký

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 285 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

Tài liệu đính kèm: