Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

27/12/2010

​ Thuộc dự án  : Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn :  Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu:  Văn phòng Thanh tra Chính...

Thuộc dự án : Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Trung ương

Bên mời thầu: Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT: 08h30 ngày  21/12/2010 đến 09h00 ngày   27/12/2010

Địa điểm : Văn phòng Thanh tra Chính phủ, số 220 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Điện thoại: 080 48261; Fax: 04 38325878

Giá bán: 200.000 VND

Thời điểm đóng thầu : 09h00 ngày 27/12/2010​