Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

04/01/2011

Thuộc dự án  : May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hình...

Thuộc dự án : May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương

Bên mời thầu : Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Hình thức lựa chọn nhà thầu :Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày  07/01/2011  đến 09h00 ngày     14/01/2011

Địa điểm : Văn phòng Thanh tra Chính phủ, số 220 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Điện thoại: 080 48261; Fax: 04 38325878

Giá bán: 200.000 VND

Thời điểm đóng thầu:09h00 ngày 14/01/2011​