Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

05/11/2011

Thuộc dự án : Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng... ​ Tên gói thầu : In sổ...

Thuộc dự án: Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng...

Tên gói thầu: In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

Thời điểm mở thầu: 10/11/2011

Số TBMT: 20111100481   -   00

Loại thông báo: Thông báo thực     

Lĩnh vực thông báo:  Hàng hóa

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu

Gói thầu :In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

Thuộc dự án: Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng...  

Bên mời thầu:   BQL các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra

Hình thức lựa chọn nhà thầu:    Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT: 04/11/2011 - 08:00      Đến ngày         10/11/2011 - 09:00

Địa điểm:  Dự án GI-UNCAC, Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (080) 49036 ;Fax: (080) 49056

Thời điểm đóng thầu: 10/11/2011 - 09:00