Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu TV14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

21/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên...

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 080.49188
Mã số thuế: Không có​

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu TV14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy.
    -   Loại gói thầu:Mua sắm hàng hóa       
    -   Giá gói thầu: 3.918.600.000, 0 đồng (Ba tỷ, chín trăm mười tám triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).
    -   Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm:
    + Thang máy tải khách P1: Trọng tải 1000kg, tốc độ 90m/phút, số điểm dừng 6, điều khiển: nhóm đôi.
    + Thang máy tải khách P1: Trọng tải 750kg, tốc độ 90m/phút, số điểm dừng 6, điều khiển: nhóm đôi.
     Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.
3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 13 giờ 00, ngày 21 tháng 10 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0933.635.566.
8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).
9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).
10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 15, ngày 28 tháng 10 năm 2016 .​​