Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu : "Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội"

05/10/2016

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy,...

Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 080.49188

Mã số thuế: Không có​

1. Tên gói thầu: Gói thầu TV07: Tư vấn thiết kế.

-  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    

-  Giá gói thầu: 3.095.230.000, 0 đồng (Ba tỷ, không trăm chín lăm triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

-   Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, bao gồm các hạng mục sau:

+ Xây 01 khối nhà 09 tầng nổi diện tích 8.959,3m2; trên khu đất diện tích 2.865,5m2; diện tích xây dựng là 998,5m2; tổng diện tích sàn 10.303,3m2; 01 tầng hầm diện tích 1.344m2; mật độ xây dựng 37,7%

+ Các hạng mục phụ trợ khác như Nhà bảo vệ, nhà để xe, trạm điện, hạ tầng toàn khu, trang thiết bị nội thất...

-Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0938.010.166.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 31.000.000,0 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 15, ngày 08 tháng 11 năm 2016 .​

Tài liệu đính kèm: