Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thuộc dự án Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

25/10/2010

Tên gói thầu : Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thời điểm đăng tải : 14/10/2010 09:30 Thời điểm mở thầu  :10/11/2010 08:30 Số TBMT : 20101000207   Loại...

Tên gói thầu :Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính

Thời điểm đăng tải: 14/10/2010 09:30

Thời điểm mở thầu :10/11/2010 08:30

Số TBMT: 20101000207  

Loại thông báo: Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo: Xây lắp 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính  Thuộc dự án Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên 

Nguồn vốn  - Vốn ngân sách Trung ương 

Bên mời thầu: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh Tra Chính phủ 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán HSMT: 25/10/2010 - 08:30

Đến ngày:  10/11/2010 - 08:30 

Địa điểm: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh Tra Chính phủ,số 220 Đội Cấn, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 080 48770;

Fax: 080 48493 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu 10/11/2010 - 08:30 

Hồ sơ mời thầu : 2010/10/20101000207-00_TBMT.doc