Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

22/03/2011

Thuộc dự án  : Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương Nguồn vốn    - Vốn ngân sách...

Thuộc dự án : Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

Nguồn vốn   - Vốn ngân sách Trung ương 

Bên mời thầu  Văn phòng Thanh tra Chính phủ 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán HSMT:  Từ  9h00 ngày10/03/2011 đến 08h30 ngày  22/03/2011

Địa điểm:  Văn phòng Thanh tra Chính phủ, số 220 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Điện thoại: 080 444341; Fax: 080 48439 

Giá bán:   1.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: Từ 08h30 ngày 22/03/2011